Kurs Delta

Pierwsze spotkanie nowej edycji 10 maja 2023 r. godz. 18.00

Tematy kursu:

  1. Biblia, fundament
  2. Nawrócenie z martwych uczynków
  3. Wiara w Boga
  4. Nakładanie rąk
  5. Zmartwychwstanie
  6. Sąd ostateczny

Dzień wyjazdowy:
* chrzest i chrzest w Duchu Świętym,
* cele wylania Ducha Świętego,
* doświadczanie darów Ducha Świętego,
* rozeznawanie proroctw.

  1. Odrzucenie i uzdrowienie wewnętrzne
  2. Błogosławieństwo i przekleństwo
  3. Walka duchowa
  4. Kościół