Służby

Zachęcam do modlitwy, poszukiwania Bożego prowadzenia i włączenia się w służbę w Kościele.
Jeżeli chcesz, możesz wypełnić formularz albo przesłać email na adres kontakt@alleluja.org