Sobota z Biblią

Kurs biblijny „Sobota z Biblią” to cykl spotkań, na którym studiowana jest szczegółowo treść poszczególnych ksiąg Słowa Bożego.
Spotkania odbywają się zwykle w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9:00-12:00 na platformie Zoom. Można dołączyć.

Uwaga!
Najbliższe spotkanie w sobotę 7 września 2024 r. – List do Kolosan – będzie zarówno na żywo jak i online na Zoomie.
Zapraszam do Wisły Jawornika – spotkanie otwarte dla wszystkich.
W związku z tym spotkanie na Zoomie rozpocznie się wyjątkowo o godz. 10:00
Plan dnia

9.30 przyjazd/kawa/herbata
10.00 studium biblijne
13.00 obiad
13.30 spacer w góry
Część wyjazdowa cena 60 zł (za kawę/herbatę i obiad)

Czas studiowania Biblii – odkrywanie i wydobywanie treści zawartych w Piśmie Świętym, ma wpływ na nasz sposób myślenia i rozumienia tego, co Pan Bóg nam przekazuje w Swoim Słowie. Możemy poznać, jaka jest Jego wola i jak lepiej Jemu służyć.

Sobotę z Biblią zaczęliśmy od całodziennych spotkań wyjazdowych  do Wisły Jawornika we wrześniu 2018 roku. Rozpoczęliśmy od Listu do Rzymian. Od marca 2020 do czerwca 2021 przestudiowaliśmy 1 List do Koryntian. W roku szkolnym 2021/22 studiowaliśmy 2 Listu do Koryntian. W roku 2022/23 skończyliśmy List do Galacjan. A z końcem 2023 roku zakończyliśmy też list do Efezjan. Od stycznia do maja 2024 studiowaliśmy List do Filipian. Teraz zapraszam wszystkich zainteresowanych gruntowym studiowaniem Biblii na studium Listu do Kolosan.

Jeżeli chcesz dołączyć i otrzymać link do spotkania, proszę zapisz się w: FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

Prowadzi: Andrzej Szepe

Opinie uczestników:

List do Rzymian i 1 List do Koryntian to dopiero dwa listy, które dzięki wielkiemu zaangażowaniu Andrzeja mogłam poznać w pełniejszym zakresie. Dlaczego Apostoł narodów je napisał ? Kto jest ich adresatem? Z jakim problemami się zmagał on i jego współpracownicy? Dlaczego tak chętnie cytujemy niektóre fragmenty listów i czy rzeczywiście znamy ich przesłanie? To tylko nieliczne pytania, na które znajdziesz odpowiedź na Kursie Biblijnym. Co mnie zachęcą? Poznawanie Słowa Bożego, swoboda wypowiedzi, otwarte i szczere dyskusje, rzetelność prowadzącego.
Gabrysia
"Sobota z Biblią" prowadzona jest w sposób przejrzysty i zrozumiały. Zdania wyjaśniane są krok po kroku, często dla lepszego zobrazowania przytaczane są inne fragmenty z Biblii, własne przemyślenia prowadzącego dodatkowo poszerzają zakres wiedzy. Każdy może też się podzielić własnymi spostrzeżeniami.
Ryszard
Spotkanie z Biblią to wnikliwa analiza Słowa Bożego przygotowana przez lidera Wspólnoty, przy uwzględnieniu wątku kulturowego, interpretacji Słowa Bożego w różnych językach oraz spojrzenia na problemy, z jakimi zmagali się ówcześni adresaci listu - w tym przypadku Koryntianie. Choć dołączyłam do cyklu spotkań dopiero w połowie roku, to mimo to był to dla mnie wspaniały czas poznawania Biblii a przez to Pana Boga, Jego darów, którymi chce obdarować każdego prawdziwie wierzącego chrześcijanina oraz poznania planu Jego powrotu na Ziemię. Ponadto mogłam poznać ciekawych ludzi, chrześcijan, dla których Bóg, Jezus i Duch Święty to najważniejsze Osoby w życiu. Cykl „Spotkań z Biblią” prowadzony był bardzo ciekawie i interaktywnie. Uczestnicy często zadawali pytania ale i prowadzący miał często pytania do nas o przemyślenia na temat danych fragmentów z Pisma Świętego. W ten sposób mogłam uzyskać odpowiedź na pytania, które mnie od jakiegoś czasu nurtowały. Swoboda wypowiedzi uczestników oraz przyjacielska atmosfera jeszcze bardziej zachęcała do uczestnictwa w comiesięcznych Spotkaniach z Biblią.
Danuta
Studiowanie Biblii, która jest niejako listem Ojca do Jego dzieci rozproszonych po całym świecie, uważam za jedną z powinności życia chrześcijańskiego. Podczas studiów nad I listem do Koryntian jest wiele rzeczy, które odkrywałem na nowo. Wcześniej brałem pewne prawdy intuicyjnie, jednak szersze spojrzenie na kontekst kulturowy dało mi większe zrozumienie poleceń i wskazówek Pawła do podzielonego i nieco wyniosłego w Koryncie, którego problemy są aktualne we współczesnym kościele. Dogłębne studiowanie Słowa daje mi ochronę przed różnymi chrześcijańskimi ideologiami, które Biblię traktują fragmentarycznie uwypuklając pewne aspekty wiary, a inne pomijając. Daje mi też podstawy do obrony i wytłumaczenia się ze swojej wiary przed innymi ludźmi, którzy atakują chrześcijaństwo lub odnoszą się do niego nieufnie. Na przykład obecnie panuje błędny pogląd, że chrześcijaństwo umniejsza rolę kobiet, podczas gdy na cyklu "Sobota z Biblią" przekonaliśmy się, że jest dokładnie na odwrót - zalecenia Pawła do zboru w Koryncie były bardzo postępowe jak na te czasy i zmierzały do równouprawnienia, o które tak głośno się dziś wciąż zabiega.
Marcin
Podczas Soboty z Biblią Andrzej bardzo dokładnie omawia każdy werset, często podaje również odnośniki do innych miejsc w Biblii. Dzięki temu nie omija żadnej myśli, która jest zawarta w Słowie Bożym. Wcześniej wielokrotnie czytałam listy do Rzymian i Koryntian, ale wielu prawd nie widziałam. Sobotnie spotkania z Biblią sprawiły, że zrozumiałam wiele kwestii, które wcześniej były dla mnie mało czytelne.
Ania
To był bardzo dobry czas zgłębiania wiedzy biblijnej. Bardzo cenię sobie spotkania na żywo, ale w tym przypadku myślę, że forma online jest równie cenna. Więcej osób może skorzystać pozostając w domu.
Natalka
Sobotnie „Spotkania z Biblią” stały się dla mnie inspiracją i zachętą do tego, aby jeszcze dokładniej studiować Biblię – werset po wersecie. Chciałabym poznać wszystkie tak dokładnie i profesjonalnie omówione księgi jak - 1 List do Koryntian. Profesjonalne i bardzo konkretne przygotowanie Andrzeja sprawiły, że pewne kwestie, które wydawały mi się tak oczywiste – nabrały zupełnie innego znaczenia w rzeczywistości. Utwierdziłam się w przekonaniu, że nie można wybierać fragmentów i używać ich do sytuacji – nie mając pojęcia do jakiej sytuacji i w jakich okolicznościach użył ich autor. Oczywiście bardzo dokładne i rzetelne, dopasowane do wszystkich tempo omawianych wersetów sprawiło, że każdy spokojnie mógł zanotować sobie ważne informacje. Osobiście nie znałam aż tak dokładnie sytuacji, która panowała w Koryncie – dlatego zrozumienie niektórych fragmentów było dla mnie dosyć trudne. Atmosfera, która towarzyszy tym sobotnim spotkaniom jest pełna życzliwości, otwartości na dyskusję, refleksję, ale przede wszystkim „czuć Tchnienie Bożego Błogosławieństwa”. Możesz znaleźć tu odpowiedź na pytania, które u innych pozostają bez odpowiedzi.
Ania