Sobota z Biblią Online

Najbliższe spotkanie: 1 List do Koryntian rozdział 16.

Sobota 19 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – 12.00

Będziemy łączyć się przez platformę

Proszę, żeby nowe osoby, zapisały się w formularzu:   WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(termin zapisów do godz 22.00 dnia poprzedniego)

Najbliższe spotkanie I List do Koryntian rozdział 16.
Czas studiowania Bożego Słowa. Odkrywanie i wydobywanie treści zawartych w Piśmie Świętym ma wpływ na nasz sposób myślenia i rozumienia tego, co Pan Bóg nam przekazuje, jaka jest Jego wola i jak możemy lepiej Jemu służyć.

To już po raz kolejny spotykamy się – po Liście do Rzymian – zapraszam na studium 1 Listu do Koryntian.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych gruntowym studiowaniem Biblii.

Prowadzi: Andrzej Szepe