Akcja Uliczna

Pan Jezus powiedział: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
(Ewangelia Mateusza 11,28) 

Akcja Uliczna dla bezdomnych 

Częścią akcji jest ciepły poczęstunek, koncert i dobre słowo. Rozdawane są ubrania i środki higieniczne.
Wychodzimy do potrzebujących, budując relacje, okazując zainteresowania, uświadamiając potrzebę zmiany.
Głosimy dobrą nowinę, prowadzącą do Pana Jezusa. Przekazujemy prawdę Bożego Słowa, która przynosi duchową pomoc.