Wspólnota Alleluja

Krótka historia.
Zaczęliśmy spotykać się na modlitwie w gronie kilku nawróconych osób w 1992 r. Spotkania te stały się zalążkiem wspólnoty. W 1997 roku wspólnota wybrała osoby odpowiedzialne – starszych. Od tego czasu w miarę powiększania się zaczęły też tworzyć się  małe grupyOd początku prowadziliśmy obozy letnie i zimoweW 2004 r. rozpoczęliśmy organizowanie Alpha w Gliwicach, później również w kilku innych miastach (Gliwice, Zabrze, Tychy, Pszczyna), oraz Alpha w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Oprócz tego prowadzone były kursy małżeńskie, kurs Delta, kurs dla grupowych, różnego rodzaju biblijne spotkania, spotkania 4R. Przez kilka lat młodzi dorośli organizowali spektakle Mark Drama, dające możliwość przeżycia zapisu Ewangelii Marka. Pikniki, sobotni sport i inne wydarzenia pozwalają odpocząć i nabrać sił.  Akcja Uliczna dla bezdomnych zaspokaja doraźne potrzeby jak również ma wpływ na przybliżenie ludzi do Boga. Prowadzony od 2018 roku kurs biblijny Sobota z Biblią prowadzi do głębszego poznania Bożego Słowa.

Spotykamy się i wspieramy w małych grupach i na niedzielnych spotkaniach.
Dziękujemy Bogu, że powołał nas do wspólnoty ze Swoim Synem Jezusem Chrystusem i ze sobą nawzajem. 

Wspólnotę Alleluja tworzą osoby, z których każda uwierzyła kiedyś w Jezusa, Bożego Syna, jedynego Pana i Zbawiciela. Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Jedyną drogą do Boga Ojca. Tylko On jest źródłem prawdy, łaski i życia. Jesteśmy zbawieni z łaski, dzięki ofierze Jezusa na krzyżu. Modlimy się do Boga w imieniu Pana Jezusa w Duchu Świętym.

Stawiamy Boże Słowo w centrum naszego życia – jako Bożą objawioną wolę i Prawdę. Poszukując i docierając do tego, co przekazuje Pismo Święte, chcemy zrozumieć zawartą w nim Prawdę i zastosować, dzięki mocy Ducha Świętego.

Sięgamy i upodabniamy się do obrazu Kościoła opisanego w Nowym Testamencie, jako wzorca do naśladowania.
Nasze cele i działania są oparte na biblijnym nauczaniu.

Wspólnota ma charakter charyzmatyczny. Wierzymy, że Jezus posłał Ducha Świętego, trzecią Osobę Trójcy, po to, by nas prowadził, pouczał, objawiał Boga Ojca. Jego obecność i charyzmaty są nam niezbędne do wykonania całej woli Boga.
Od początku kształtowania się wspólnoty w latach 90-tych jedność między nowonarodzonymi wierzącymi, niezależnie od przynależności, jest dla nas bardzo ważna. Z innymi chrześcijanami utrzymujemy przyjazne relacje.  Wierzymy, że jedność jest możliwa, gdy opieramy się na Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym oraz na spisanym Słowie Bożym. Łączą nas wartości, które są biblijnie najważniejsze.

Liderem wspólnoty jest Andrzej Szepe – (email: kontakt@alleluja.org)

Starszymi we wspólnocie są: Grzegorz Smolnik, Lech Szulc. Tomasz Januszewski.

Cele i wizja:

  • Dotarcie z Ewangelią do ludzi, tak by mogli zobaczyć i przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela,
  • Uczniostwo – chcemy, żeby wierzący wzrastali, stawali się dojrzali i naśladowali Pana Jezusa,
  • Uwielbienie Boga – chcemy razem uwielbiać Pana, Jemu oddawać cześć i codziennie żyć Bożą obecnością,
  • Powrót do korzeni biblijnego nauczania – chcemy tworzyć Kościół na wzór Kościoła opisanego w Nowym Testamencie.

Wielkim wezwaniem i zadaniem jest dla nas to, co Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu powiedział apostołom:
Wtedy Jezus zbliżył się i oznajmił: Została Mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata.(Mt 28, 18-20)

Co oznacza słowo Alleluja?
Polskie słowo alleluja, a w Nowym Testamencie greckie słowo alleluia, pochodzi z hebrajskiego halleluya, co oznacza „wysławiajcie Ja (JHWH)”.
Jest okrzykiem uwielbienia, pojawiającym się w Biblii. Często w psalmach, gdzie wyraża uwielbienie, które ukazuje ostateczne zwycięstwo Boga w każdym aspekcie życia – zarówno wybranych, Bożego ludu, jak i historii świata.
Ostateczny tryumf Boga ukazany jest w Objawieniu Apostoła Jana, gdzie zachwyt i uwielbienie Boga również wyrażany jest okrzykiem Alleluja:
A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja! I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty – bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.
Ap 19,4-8
Z takim nastawieniem przychodzimy wspólnie do Boga. Oczekując powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak, by stanąć przed Nim  „obleczeni w bisior lśniący i czysty”.

Kościół wspólnota chrześcijańska Gliwice