Modlitwa online

Przerwa wakacyjna lipiec – sierpień

Spotykamy się codziennie, oprócz niedziel, o godz. 21.00 – online.
Wychwalamy Boga i modlimy się o wspólne sprawy. Czytamy psalmy i towarzyszą nam pieśni.  Jest to czas zachęty do trwania przy Bogu, do relacji z Panem, którą otrzymujemy dzięki wspólnej modlitwie, wsparciu barci i sióstr.

Dlaczego wspólna modlitwa jest ważna?
Każda modlitwa jest ważna, ponieważ jest nawiązaniem relacji z naszym Ojcem w niebie.  
Pan Jezus podkreślał również znaczenie wspólnej modlitwy, mówiąc, że gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Jego imię, tam On jest pośród nich. Wspólna modlitwa jest więc zebraniem się w Imieniu Jezusa, gdzie On jest  poprzez swojego Ducha obecny pośród nas.
Jezus mówił również o tym, że gdy jego uczniowie w zgodzie i harmonii poproszą o coś Ojca w niebie, to taka modlitwa jest wysłuchana. We wspólnej modlitwie możemy odnaleźć więcej żarliwości, więcej miłości i więcej inspiracji do czynienia Bożej woli, tego co dobre, co przyjemne Bogu i co doskonałe.

Jak się zaczęły spotkania online?
Przy pierwszym lockdownie w marcu 2020 roku, gdy możliwości osobistego spotkania zostały drastycznie ograniczone, zaczęliśmy we wspólnocie codzienne spotkania wieczorne, co było bardzo ważnym doświadczeniem wzajemnego wsparcia. Pomimo zmiany, potrzeba tego typu spotkań pozostała tak, że trwają one do dziś. 

Dołącz do modlitwy online na Zoomie.