Weekend w górach

Odnowienie wizji!

Termin: od kolacji 8 do obiadu 10 kwietnia 2022 r.

Miejsce: Azalia, Węgierska Górka ul. Parkowa 3
Koszt: dorośli i młodzież od 11 lat:   190.-
Dzieci 4-10:   150.-
Dzieci do 3 lat:   za darmo

Wpłata całości: do piątku 1 kwietnia 2022 r.

Przelew może być jeden dla kilku uczestników, z imieniem i nazwiskiem każdego z nich.

Uwagi do zapisów:
Formularz musi być wypełniony dla każdego uczestnika oddzielnie.
Adres email może się powtarzać (np. email rodzica).
Przelew może być jeden dla kilku uczestników, z imieniem i nazwiskiem każdego z nich.
Dzieci przyjeżdżają jedynie w towarzystwie rodzica/rodziców.
Uczestnictwo w zajęciach programowych jest obowiązkowe.

Konto do wpłat:
Fundacja 4R – Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój
Nr konta Bank ING:   23 1050 1298 1000 0090 3134 2737
Tytuł przelewu: Weekend: + imię i nazwisko osoby/osób, za którą dokonywana jest wpłata.