Kościół Dziejów Apostolskich

Dzieje Apostolskie zawierają pewien wzorzec, obraz Kościoła, który Bóg zechciał nam objawić w swoim Słowie. Relacja przekazana przez Łukasza stanowi mocne świadectwo o tym, jak wyglądał Kościół: jak funkcjonował, żył, poruszał się i rozwijał. Księga ta jest nie tylko historią z przeszłości, ale także zobowiązaniem dla nas wierzących współcześnie.

Książka jest zbiorem niezależnych wykładów, które, mam nadzieję, będą inspiracją do dalszych rozważań i poszukiwań. Rozpoczyna się od spraw najbardziej oczywistych dla tych, którzy znają Słowo Boże – od początkowych rozdziałów Dziejów Apostolskich – po tematy bardziej ogólne, sięgające idei odnowy Kościoła i opisujące pierwszy Kościół jako apostolski i prorocki, do którego, moim zdaniem, powinniśmy dążyć. Z tej perspektywy trudno nie dostrzec potrzeby zmian, które się z tym wiążą. Moją intencją jest zwrócenie uwagi na pewne aspekty Bożego planu. Staram się rozumieć księgę Dziejów w sposób jak najbardziej oczywisty i bez zbędnych kontrowersji.

Polecam Wszystkim lubiącym czytać i rozważać Boże Słowo, a także tym, którzy chcą budować Kościół Boży.