Zeszyty studiów Biblijnych do pobrania

List do Efezjan – zeszyt studiów, obóz lipiec 2014 r.

List do Hebrajczyków – zeszyt studiów, obóz lipiec 2015  r.

1 List do Tesaloniczan – zeszyt studiów, obóz styczeń 2014 r.

2 List do Tesaloniczan – zeszyt studiów, obóz luty 2015 r.

Zeszyt A – Początek w Chrystusie. Być pewnym.

Zeszyt B – Początek w Chrystusie. Życie w Chrystusie.

Inne materiały do pobrania

Wprowadzenie do czytania Biblii – Literackość Biblii

Podstawowe wersety do nauki na pamięć