Nagrania wykładów - Andrzej Szepe  

  

7 III 2021 r. Przebaczenie, wolność i oddanie (Mt 18)

28 II 2021 r. Jezus uwalnia od demonów (Łk 11, 14-23)

21 II 2021 r. Potężna miłość - przypowieść o dwóch bankrutach (Łk 7, 36-50)

14 II 2021 r. Sprzeciw, władza i prorocze przsłanie (Mk 11)

7 II 2021 r. Nieurodzajne drzewo figowe (Mk 11)

31 I 2021 r. Dlaczego Kościół? (1 Kor 1, 1-7)

24 I 2021 r. Przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25, 1-13)

10 I 2021 r. Malachiasz, fałszywe bóstwa i żywy Bóg 

3 I 2021 r. O co się modlić? (Ef 1, 17-19)

 

z 2020 roku:

Narodzenie Jezusa - prawdziwa historia (Mi 5, 1)

Wykład Alpha: Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?

Wszyscy głosili słowo dobrej nowiny (Dz 8, 1.4)

Wizja przekazywania i pomnażania (2 Tm 2,2)

Dla wszystkich stałem się wszystkim (1 Kor 9, 19-22)

Tacy jak Jezus (Rz 8,29)

Musisz komuś służyć (Kol 1, 13-14)

Z radością dziękuję Ojcu (Kol 1,12)

Bóg jest jeden

Proroctwo Jezusa - część III. Oczekiwanie

Proroctwo Jezusa - część II. Znak końca (Mt 24,6-14)

Proroctwo Jezusa - część I. Uważajcie.. (Mt 24,1-5)

Proroctwo ma znaczenie - Andrzej Szepe

 

Wykładu z obozu letniego 2020

Ewangelia i co z tego wynika

Odnowienie przymierza

Ostatnie przesłanie Jezusa - nasza wizja

*

Dobra Nowina zmienia życie

Proroctwa o Mesjaszu u Izajasza

Ostatnia Wieczerza, nowe przymierze

Wprowadzenie do 40 dni wspólnotowego postu i modlitwy

Post

Ewangelia mocą Bożą

Ewangelia Chrystusa vs. "inna ewangelia"

Trwam w tym czego się nauczyłem - moje świadectwo 

Jozue (6 zasad - co to oznacza dla nas?)

 

 

z 2019 roku:

Osiem filarów wspólnoty

 

 Przymierza:

Przymierze na górze Synaj

Przymierza, złamanie, konsekwencje, odnowa. Część I

Przymierza, złamanie, konsekwencje, odnowa. Część II - Dziesięć przykazań

Na czym polega Nowe Przymierze

Na temat darów:

Czy wszyscy są apostołami? (Dary na Zgromadzeniu)

 Służba pasterza (Dary-służby)

 

Łaska proroctwa (Dary dla każdego)

Dar służenia (Dary dla każdego)

 Przyjmowanie darów Ducha Świętego

Cykl wykładów o Kościele:

Fundament Kościoła

Zwyczajne życie Kościoła

Kościół braterski

Autorytet i służba Kościoła

 Wylanie Ducha Świętego

 

Przyjaźń i miłość

To co niewidzialne

Jak dobrze zacząć i jak dobrze skończyć

Cześć wypływająca z serca i Bożego Słowa

(weekend) Kościół braterski

Czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego: Chrzest w Duchu Świętym

Spotkanie 4R: Eliasz

Impresje z Listu do Rzymian 1-8

Wspólnota - poziomy duchowego zaangażowania

Ewangelia mocą Bożą ku zbawieniu Rz 1, 16-17

Wzór Kościoła w Filadelfii

 -------

Sprawiedliwość

Bez wiary nie można podobać się Bogu

Nie bój się, mała trzódko

Najwyższa wartość

 

z 2018 roku:

Uwolnienie z ubóstwa 

 

Bądź Zwycięzcą - Księga Apokalipsy 

Izrael 

Próba Ezechiasza /Hiskiasza/ 

Pascha 

Temat władzy, autorytetu:

Władza cz.1 - Wprowadzenie

Władza cz.2 - Zakres działania władzy

Władza cz.3 - Ochrona wspólnoty

 Władza cz.4 - Duchowe Ojcostwo  

 Władza cz.5 - Lekcja przywództwa 

 Władza cz.6 - Chrześcijańskie relacje: z Bogiem, we wspólnocie i Ciele Chrystusa 

 

Powtórne przyjście Jezusa 

 Modlitwa za Kościół z Listu do Efezjan rozdz. 1. 

 Modlitwa za Kościół z Listu do Efezjan rozdz. 3. 

 Nieprawość i Boża sprawiedliwości (Rz) 

Właściwy kierunek 

 Imię Jezus 

Postać Jezusa 

 

Cykl wykładów: od dojrzałości do służby

Do poniższych wykładów jest dostępny zeszyt studiów biblijnych, który może m.in. służyć do przestudiowana tych tematów w małej grupie.

1. Podstawa dojrzałości

2. Boża misja dla Kościoła

3. Chrzest w Duchu Świętym

4. Dary Ducha Świętego

5. Słuchanie i posłuszeństwo

6. Służba

7. Małe grupy, zespoły i co dalej

8. Charakter chrześcijanina

 

 

z 2017 roku:

Pojednanie 

 

 Radość 

 

Wspólnota: Charakter wspólnoty Alleluja 

 

Radykalne uczniostwo

czuwanie: Czy jesteś uczniem? 4 obszary uczniostwa 

Wizja uczniostwa i pomnażania w Bożym Królestwie

Małe zespoły wielkie możliwości

Jak pomagać innym: Jak modlić się za innych? Jak czytać Biblię z innymi?

Listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy:

Apokalipsa: List do kościoła w Efezie (1) 

Apokalipsa: List do kościoła w Smyrnie (2) 

 

Apokalipsa: List do kościoła w Pergamonie (3) 

 

Apokalipsa: List do kościoła w Tiatyrze (4) 

 

Apokalipsa: List do kościoła w Sardes (5) 

Apokalipsa: List do kościoła w Filadelfii + 25 lat wspólnoty (6)

 

Apokalipsa: List do kościoła w Laodycei (7) 

 

  Wykłady 2 Tm 3,16-17:

Całe Pismo jest pożyteczne do nauczania (1)

Całe Pismo jest pożyteczne do przekonywania (2)

Całe Pismo jest pożyteczne do poprawiania (3)

 

 Wykłady ścieżki "Jezus naszą pasją":

Jezus naszą pasją

Adam i Ewa

Wspólnota

 

Wykład Sylwestrowy 

 

 z 2016 roku:

Ewangelizacja. Motywacja. 

 

To jest sprawa serca! 

Sprawiedliwość faryzeuszy 

Jak słuchać Ducha Świętego?

Dary służb

Rozwój Kościoła i wizja wspólnoty

1 Kor 3 - Kościół: Boża rola, Boża budowla, świątynia Boga 

Z Listu do Galatów:

Obrona Ewangelii - początek Listu do Galatów 

Przez wiarę czy przez uczynki? List do Galatów 3 

 

I ty musisz dokonać wyboru. List do Galatów 

 

 Dzięki wierze w Chrystusa Jezusa. List do Galatów 

 

 

 Spotkanie 4R: Żydzi Mesjanistyczni i społeczeństwo Izraela - Agata Szepe / Andrzej Szepe

 

Powołani do świętości

 

 Apokalipsa: objawienie Jezusa Chrystusa 

 

  

 z 2015 roku:

 Siedem obrazów Kościoła w Liście do Efezjan:

Kościół - Zgromadzenie 

 

 Kościół - Panna Młoda 

 

Kościół - Dzieło 

 

 Kościół - Świątynia 

 

Kościół - Wojsko 

 

 Kościół - Podsumowanie 7 obrazów 

 

 

Kim jest Jezus? 

 

 z 2014 roku:

Uświęcenie 

Gedeon i przebudzenie 

Próby i doświadczenia 

Modlitwa Jabesa 

Balaam i Jezabel 

 Wykłady o powołaniu:

Powołani do wspólnoty 

Powołani do wolności 

Powołani do błogosławieństwa  

Powołani do pokoju 

 

Powołani do prześladowania 

 Powołanie i wybranie 

 

 

z 2013 roku:

 Charakter baranka 

Dokończyć biegu 

 Wykłady o Słowie Bożym:

 Co postanowił Ezdrasz? 

 Jozue i Słowo Boże 

 Fundament Słowa 

Autorytet Słowa 

Skuteczność Słowa Bożego

 

 Dlaczego czcimy Jezusa? 

 Wprowadzenie: Izrael 

 Proroctwo Symeona 

 

Informacje o plikach cookie.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.