Post i modlitwa o wspólnotę

Można wybrać jakiś dzień, żeby przeznaczyć czas na post i modlitwę.

Jeżeli ktoś nie może pościć ze względów zdrowotnych, proszę w tym celu zarezerwować jeden dzień. 

Poświęcić czas modląc się o wspólnotę i ważne dla Bożego Królestwa sprawy.

 

Czym jest post?

Post jest specjalnym czasem przeznaczonym na modlitwę i uniżenia się przed Panem. Powstrzymujemy się wtedy całkowicie od jedzenia oraz ograniczamy swoją aktywność związaną z pracą. Post może trwać od kilku godzin do kilku dni - to zależy od osoby, która pości.

Możemy więcej czasu poświęcić na czytanie Biblii i modlitwę. Czas, który zwykle poświęcamy na przygotowanie posiłku i jedzenie, przeznaczamy na modlitwę.

O co będziemy się wspólnie modlić?

O rozwój i pomnożenie, o ochronę dla wspólnoty.

O Boże prowadzenie, o to żebyśmy słyszeli głos Ducha Świętego i byli mu posłuszni.

O przełamanie duchowych barier w życiu wszystkich członków wspólnoty.

O wszelkie ewangelizacyjne działania.

O stałe miejsce dla wspólnoty. 

O rzeczy, o które zwykle modlisz się dla wspólnoty: lidera, starszych, grupowych, małe grupy, duże spotkania, obozy, mężczyzn, nawrócenia dzieci, wierzących małżonków dla osób ze wspólnoty itp. itd.

+ własne intencje modlitewne ……………………………………………

Zapisz odpowiedzi na post: ....

 

Zanotuj i podziel się tym, co Pan Bóg w tym czasie do ciebie mówi i kładzie na sercu.

 

W trakcie postu dobrze jest przeczytać chociaż niektóre fragmenty mówiące o poście. Np.:

Izajasza 58:6-8  (koniecznie przeczytaj cały rozdział Izajasza 58)

Czyż nie jest ten post, który wybieram:

Rozerwać kajdany zła,

rozwiązać więzy niewoli,

wypuścić wolno uciśnionych

i wszelkie jarzmo połamać?

Dzielić swój chleb z głodnym,

wprowadzić w dom biednych tułaczy,

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać

i nie odwrócić się od współziomków.

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza

i szybko rozkwitnie twe zdrowie.

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,

chwała PANA iść będzie z tobą.

 

Joel 2:12-14, 3:1-2

Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia PANA:

Nawróćcie się do mnie cały swym sercem,

przez post, płacz i lament.

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty !

Nawróćcie się do PANA, Boga waszego !

On bowiem jest łaskawy, miłosierny,

nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,

a lituje się na widok niedoli.

Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje

i pozostawi po sobie błogosławieństwo

...

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,

a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,

starcy wasi będą śnili,

a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.

Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.

 

Mateusza 6:17-18

Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać że pościsz ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój który widzi w ukryciu, odda tobie.

 

Proponuję modlić się o wspólnotę również tymi modlitwami, które są zapisane w Słowie Bożym:

Modlitwa za Kościół na podstawie Efezjan 1, 17-23

Boże Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Ciebie samego.

Daj nam światłe oczy serca tak, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Twojego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Twojej mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Twojej potęgi i siły.

Wykazałeś je, gdy wskrzesiłeś Jezusa z martwych i posadziłeś po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddałeś pod Jego stopy, a Jego samego ustanowiłeś nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. 

 

Modlitwa za Kościół na podstawie Efezjan 3, 14-21

Dlatego zginam kolana moje przed Tobą Ojcze, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, abyś według bogactwa swej chwały sprawił w nas przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w naszych sercach; abyśmy w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i  poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyśmy zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.

 

Ostatni wspólny post:

Proroctwa z czterdziestodniowego postu, który miał miejsce od od 3 marca do 11 kwietnia 2020 r. - przedstawiono na spotkaniu w Wielką Sobotą - można odsłuchać na stronie: https://alleluja.org/pl/wyklady-mp3/wyklady-2020  Zakończyliśmy czterdziestodniowy postu Był to specjalny czas modlitwy o wspólnotę i inne, w tym osobiste sprawy. W tym okresie rozpoczął się lock down z powodu koronawirusa. Osobista modlitwa niezwykle pomogła nam w tym trudnym czasie.

 

 

Informacje o plikach cookie.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.