Wspólnota Alleluja

Informacja o nas

   Jesteśmy chrześcijanami. Zaczęliśmy się spotykać w gronie kilku nawróconych osób w Gliwicach we wrześniu 1992 r. Spotkania te stały się zalążkiem wspólnoty. W 1994 r. rozpoczęły się spotkania modlitewne w Gierałtowicach. Przyjaźń, Boże prowadzenie i wspólne działania doprowadziły do połączenie tych dwóch grup w 1997 r. Od początku prowadziliśmy obozy letnie i zimowe. W miarę powiększania się wspólnoty zaczęliśmy spotykać się również w małych grupach. W 2004 r. rozpoczęliśmy organizowanie kursu Alpha w Gliwicach, a w ostatnich latach  również w kilku innych miastach (Zabrze, Tychy, Pszczyna). Organizujemy też kurs Alpha w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Oprócz tego prowadzimy kursy małżeńskie, kurs Delta, kurs dla osób prowadzących małe grupy, różnego rodzaju spotkania biblijne. W ostatnim roku Akcja Uliczna dla bezdomnych nie tylko zaspokaja doraźne potrzeby, ale ma wpływ na wychodzenie z bezdomności, uzależnień i przybliżenie ludzi do Boga. Co roku młodzi dorośli organizują spektakle Mark Drama, które dają możliwość przeżycia zapisu Ewangelii Marka. Wciąż nowe osoby są zainteresowane Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Spotkania 4R i pikniki pozwalają odpocząć od codziennej rzeczywistości i nabrać sił. Spotykamy się i wspieramy w małych grupach i na niedzielnej modlitwie z wykładem. Życie z Bogiem jest ciekawe :)

 Wspólnota Alleluja

Wspólnota Alleluja jest:

1.     Chrystocentryczna.

Każdy z nas uwierzył kiedyś w Jezusa, Bożego Syna, jedynego Pana i Zbawiciela. Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Jedyną drogą do Boga Ojca. Tylko On jest źródłem prawdy, łaski i życia. Jesteśmy zbawieni z łaski, dzięki ofierze Jezusa na krzyżu. Modlimy się do Boga w imieniu Pana Jezusa w Duchu Świętym.

2.     Biblijna.

·        Opieramy się całkowicie na Słowie Bożym – jako Bożej objawionej woli i Prawdzie. Przyjmujemy zasadę poszukiwania i docieranie do tego, co przekazuje Pismo Święte. Chcemy zrozumieć i zastosować tę Prawdę.

·        Sięgamy i upodabniamy się do obrazu Kościoła opisanego w Nowym Testamencie, jako wzorca do naśladowania.

·        Cele i działania wspólnoty są oparte na biblijnym nauczaniu.

3.     Charyzmatyczna.

Jezus posłał Ducha Świętego, trzecią Osobę Trójcy, po to by nas prowadził, pouczał, objawiał Boga Ojca. Jego obecność i charyzmaty są nam niezbędne do wykonania całej woli Boga.

4.     Ekumeniczna.

Jedność między nowonarodzonymi wierzącymi, niezależnie od przynależności do historycznych Kościołów jest sprawą niezwykłej wagi. Jedność jest możliwa, gdy opieramy się na Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym oraz na spisanym Słowie Bożym. Łączą nas rzeczy, które są biblijnie najważniejsze.

 

Cele wspólnoty:

·        Stałe głoszenie Ewangelii.

·        Pomoc wierzącym we wzroście ku dojrzałości i służbie.

·        Uwielbienie Boga.

·        Wzorowanie się na Kościele Nowego Testamentu.

 

Jedno ze słów usłyszanych od Pana:

Wybrałem was, byście razem szli i owoc przynosili. Byście szli w jedności. Patrzcie na obraz Kościoła, który objawiłem, zmieniajcie się według tego wzoru. Głoście Ewangelię i czyńcie uczniami tych, którzy mi zaufali.

 

Liderem wspólnoty jest Andrzej Szepe

 

 Wspólnota Alleluja

 

Informacje o plikach cookie.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.